پست های ارسال شده در دی سال 1393

بازدید دانشجویان شرکت‌کننده در مسابقات قرآن از نفایس خطی کتابخانه ملی

متسابقان پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان امروز از کتابخانه ملی ایران بازدید کردند و از نزدیک با نسخه‌های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید